Seminar „Elaborarea, realizarea și implementarea PEI” – CPSP

Seminar „Elaborarea, realizarea și implementarea PEI”

Pe data de 13 aprilie 2016 cadrele didactice din gimnaziul „Galata” au participat la seminarul „Elaborarea, realizarea și implementarea PEI”. Seminarul a fost moderat de specialiștii SAP, Chișinău Grosu Inga și Onica Zinaida.
Cadrele didactice au analizat noțiunile de bază asociate educației incluzive, avantajele integrării copiilor cu CES în mediul școlar, algoritmul de elaborare a programului educațional individualizat și modalitățile lui de realizare. Moderatorii au specificat responsabilitățile comisiei multidisciplinare școlare și a fiecărui cadru didactic, au oferit modele de elaborare a proiectului de lungă durată și a evaluărilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scrie cifrele *