Noi parteneriate în domeniul psihologie școlare – SPC

Noi parteneriate în domeniul psihologie școlare

În perioada 9-10 iunie 2017 un grup de lectori universitari, psihologi școlari și cadre didactice din mun. Chișinău au participat la cea IX-a ediția a Conferinței Naționale cu participare internațională „Consilierea școlară între provocări și paradigme”, organizat de Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională CONSTANȚA, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Universitatea ,,Ovidius” din Constanța – Facultatea de Psihologie și Științele Educației și Casa Corpului Didactic Constanța.

Foto

În cadrul conferinței au fost desfășurate 13 workshop-uri, moderate de psihologi și psihoterapeuți români. Temele au fost foarte variate: ,,Inteligența emoțională și succesul școlar” ,  ,,Tehnici de terapie în recuperarea copiilor cu dizabilități, ,,Autocunoașterea la adolescenți prin tehnici psihodramatice” , „Strategies to avoid burnout in school”, ,,Adicțiile în preadolescență și adolescență – prevenire, evaluare și intervenție”  etc.  Unul din workshop-uri fost moderat de Bert Biliet, psiholog-orthopedagog, The Univ.College of Gent, Belgia.

În cadrul atelierelor psihologii și cadrele didactice au prezentat comunicări din domeniile: Consilierea psihologică a elevului și grupului de elevi, Consilierea psihologică a persoanelor cu CES, Consilierea vocașională, Consilierea psihologică a familiei, Consilierea cadrelor didactice și a consilierilor, Preocupări ale cadrelor didactice privind activitățile de consiliere școlară și educațională.

În cadrul conferinței a fost semnat un acord de colaborare între Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională CONSTANȚA, Direcția Educație Tineret și Sport CHIȘINĂUși Centrul Psiho-Socio-Pedagogic Chișinău. Acordul încheiat pentru 5 ani prevede:

  • organizarea conferințelor, seminarelor, meselor rotunde în domeniul educațional;
  • schimburi de experiență și de informații privind aplicarea instrumentariului psihologic în domeniul educațional;
  • diseminarea experienței avansate a cadrelor didactice, psihologilor, logopezilor;
  • realizarea activităților, proiectelor/programelor comune în domeniul educațional.

DGETS și CPSP, Chișinău au fost reprezentate de Golovei Lilia, Consiliul Metodic al Psihologilor Chișinău, psiholog, gimnaziul „Galata” și Coraberu Larisa, psiholog, IPLT „Universul”, iar din partea CJRAE, Constanța Protocolul de colaborare a fost semnat de Ermolaev Irina, director  CJRAE.

În cadrul discuției a fost subliniată importanța unei colaborări de durată între specialiștii români și moldoveni, necesitatea unor schimburi de experiență. Gazdele au fost felicitate pentru succesul în organizarea și desfășurarea conferinței, care cu fiecare an devine tot mai interesantă și atrage tot mai mulți psihologi și cadre didactice.

După semnarea protocolului psihologii din Chișinău au semnat în cartea de onoare a CJRAE. Iar la finalul întâlnirii în semn de recunoștință Golovei Lilia a oferit în dar bibliotecii CJRAE una din ghidurile metodice, elaborate de dumneaei.

 

 

Leave a Reply