Ansamblul activității psihologului școlar cu copiii din grupul de risc. Sesiunea II – CPSP

Ansamblul activității psihologului școlar cu copiii din grupul de risc. Sesiunea II

Pe data de 21 martie 2019 în incinta Instituției Publice Liceul Teoretic „Academia copiilor” s-a desfășurat sesiunea a doua a seminarului municipal „Ansamblul activității psihologului școlar cu copiii din grupul de risc, la care au participat peste 100 psihologi școlari.

Seminarul a fost deschis de d. Gorea Svetlana, șefa Centrului psiho-socio-pedagogic, mun. Chișinău, a relatat că în conformitate cu prevederile Planului complex de activitate al DGETS pentru anul de studii 2018-2019 şi în scopul dezvoltării abilităţilor profesionale la psihologii şcolari în identificarea, asistenţa şi diminuarea comportamentului autodistructiv la elevi în situaţie de risc, organizatorii și moderatorii s-au axat pe un segment foarte îngust al activității psihologului școlar – activitatea de prevenție a comportamentului autodistructiv și elaborarea planului de acțiuni al psihologului în lucrul cu copiii în situațiile de criză/risc.

Directoarea liceului d. Horjan Nina a vorbit despre importanța lucrului în echipă al administrației liceului pentru asigurarea confortului psiho-emoțional al elevilor instituției de învățământ, despre importanța infrastructurii școlare eficiente și a subliniat că în fiecare școală psihologul are menirea de a susține emoțional și profesional nu doar copiii, dar și cadrele didactice.

Bine gândite și corect au fost structurate cele 3 prezentări în ședința din plen. De fapt, am fost martori la o prezentare, formată din 3 părți – atât de bine a lucrat echipa formată din Mihailov Veronica (doctorandă, Institutul de Științe ale Educației), Voroniuc Ina (psiholog, LT „Miguel de Cervantes Saavedra”) și Moisei Ludmila (psiholog, IPLT „Alexei Mateevici”).

D. Mihailov Veronica, în alocuțiunea sa, a prezentat fenomenul suicidar ca delimitări conceptuale, caracteristici, fazele conduitei autodistructive, cauzele, factorii și indicatorii comportamentului autodistructiv și a propus câteva modele de evaluare a crizei suicidare la copii/adolescenți. La finalul alocuțiunii a prezentat ghidul metodologic elaborat „Profilaxia și intervenția în conduita autodistructivă”, care pe lângă aspectele teoretice include și un program de intervenție psihosocială pentru copiii/adolescenții aflați în situații de risc.

D. Voroniuc Ina propus un set de acțiuni de prevenire a comportamentului autodistructiv la copii și adolescenți. A subliniat că prevenţia suicidului este responsabilitatea fiecăruia dintre noi! A vorbit despre importanța și monitorizarea copiilor care prezintă risc suicidar. A propus un set de acțiuni:

  • de identificare a copiilor și adolescenților cu risc suicidar;
  • de informare și conștientizare asupra riscului suicidar la elevi;
  • acțiuni de identificare/fortificare a factorilor de protecție ai copiilor/adolescenților;
  • activități de informare, formare, dezvoltare şi sensibilizare publică;
  • acțiuni de promovare a comunicării continue şi deschise între cadre didactice şi elevi etc.

A venit cu exemple de activități și servicii de suport la nivel instituțional și local cu copiii în situații de criză.

D. Moisei Ludmila a propus un plan de intervenție în lucrul cu copiii în situațiile de criză/risc din 7 pași: stabilirea raportului și a relației cu copilul, evaluarea situației de criză; identificarea problemelor majore și a factorilor precipitanți; explorarea și generarea alternativelor; planul de siguranță și monitorizarea contactelor de urm,ărire.

În partea a doua a seminarului participanții au lucrat în 4 ateliere moderate de psihologii:

atelierul 1: Coraberu Larisa (IPLT „Universul”) și Didenco Andrei, IPLT „Alexandru Ioan Cuza”

atelierul 2 Perciun Natalia (Centrul-psiho-pedagogic) și Movilă Cristina, (IPLT școală-grădiniță nr. 199„ Lăstăraș”)
atelierul 3: Taran Inga (LT „ Mircea cel Bătrân” și Bezer Natalia (LT „Petru Zadnipru”
atelierul 4: Culic Oxana (LT „Mihai Grecu”) și Grecova Natalia (LT„Mihai Grecu”).

Participanților li s-a propus tehnica „Prețuiți prezentul” și câteva exerciții, recomandate în activitatea de prevenție a comportamentului autodistructiv.

La finalul seminarului participanții au mulțumit gazdei evenimentului, d. Horjan Nina pentru buna organizare și atmosfera pozitivă din cadrul instituției, iar moderatorilor pentru buna desfășurare a atelierelor și activitățile realizate.

Sperăm că informația și exercițiile exersate vor fi utile și eficiente în activitatea de prevenție a comportamentului autodistructiv.

A preveni este mai simplu, decât a interveni.

Foto: Albumul 1, albumul 2

Leave a Reply