Reuniunea metodică a psihologilor școlari din municipiul Chișinău

La data de 09.09.2021, Centrul psiho-socio-pedagogic din cadrul Direcției generale educație, tineret și sport a desfășurat reuniunea metodică a psihologilor școlari. Împreună cu psihologii din instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, s-a analizat impactul serviciului psihologic desfășurat în anul curent și s-a trasat acțiunile și prioritățile pentru anul de studii, 2021-2022.

La reuniune metodică au participat reprezentanții Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică și al Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii.
Rodica COREȚCHI-MOCANU, coordonator program de asistență, CNPAC, a informat psihologii școlari despre aspectele de intervenție în cazurile de violență, neglijare, exploatare și trafic al copilului din perspectiva Centrului de asistență psihosocială a copilului și familiei „Amicul”.
În baza ordinului DGETS nr. 191 din 01.03.2021 și în temeiul acordului de colaborare dintre Direcția generală educație, tineret și sport și A.O Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, cu privire la implementarea în mun. Chișinău a proiectului ,,Parentalitate responsabilă pentru o adolescență sigură”, 16 psihologi din instituțiile de învățământ secundar general din municipiul Chișinău au participat la stagiul de instruire a formatorilor în programul de educație parentală „CONECT- Adolescența pe înțelesul părinților”.
Ulterior, psihologii școlari facilitatorii programului au livrat programul părinților din instituțiile de învățământ în care activează, în perioada lunilor martie-iunie 2021. Detaliile despre modul de desfășurare și impactul programului au fost aduse la cunoștință de către Svetlana MOISA, coordonatoare a programului educație parentală, CNPAC.
Lilia MAXIMENCO, șef interimar al Centrului psiho-socio-pedagogic, a menționat un obiectiv major trasate de către Centrul și anume consolidarea eforturilor profesionale ale psihologului școlar și al cadrului didactic de sprijin. În acest sens, s-a apelat la Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică, care a dat curs invitației, prin delegarea șefului adjunct Tatiana LUNGU, la întrunirea psihologilor școlari. Dna Lungu, a descris specificul activității psihologului școlar în instituțiile de învățământ general, dificultățile profesionale dar și modalitățile de soluționare. De comun acord, s-a stabilit o serie de activități instructive ce urmează a fi realizate începând cu data de 30 septembrie.
Sinteza activității serviciului psihologic în instituțiile de învățământ, în baza raportului de activitate prezentat de psihologii școlari, a fost prezentată de către psihologul Centrului psiho-socio-pedagogic, Iana CIOBANU.
Pe parcursul reuniunii metodice, psihologii școlari au abordat împreună cu invitații diverse subiecte ce vizează activitatea cu copiii în situații de risc, copii cu cerințe educaționale speciale, intervenția psihologică în format online precum și posibilitățile de capacitare profesională din partea formatorilor naționali și internaționali.
Până la data de 30 septembrie 2021, psihologii școlari vor prezenta directorilor instituțiilor de învățământ, planul de activitate pentru anul de studii 2021-2022.
Începând cu luna septembrie Centrul-psiho-socio-pedagogic va acorda asistență metodică psihologilor școlari în fundamentarea unui demers profesional comun.

Leave a Reply