PSIHOPROFILAXIA – una din direcțiile de bază în activitatea psihologului școlar

Psihoprofilaxia reprezintă un sistem de măsuri de prevenire a dificultăților cât în dezvoltarea psihică a elevilor, atât și a dezvoltării personalității și de creare a condițiilor psihologice favorabile pentru această dezvoltare sau altfel spus spre formarea culturii psihologice, care include 3 componente de bază: autocunoaștere și autoapreciere, cunoașterea altora și capacitatea de a conduce cu propriul comportament în diverse situații, cu emoțiile și comunicarea. Această direcție de activitate a serviciului de asistență psihologică presupune promovarea cunoștințelor psihologice, prevenirea dezadaptării elevilor pe diverse trepte școlare, prin preîntâmpinarea apariției problemelor comportamentale, crearea unui climat psihologic favorabil în instituția de învățământ. Citește mai mult