Acte normative

Codul Educației

REPERE METODOLOGICE privind activitatea psihologului în instituțiile de învățământ general

REGULAMENT cu privire la organizarea și desfășurarea activității psihologului în instituțiile de învățământ general, Ordinul

Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţămînt preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului

Ordinul nr. 235 din 25 martie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului – tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt primar și secundar, ciclul I și II

Ordinul nr.1090 din 29 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evaluarea elevului din învățământul primar și secundar general

Ordinul nr. 99 din 26.02.2015 Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului

Regulamentul-cadru al Comisiei multidisciplinare intrașcolare din instituția de învățământ primar, secundar, ciclul I și II

Repere metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal în anul de studii 2020 – 2021” aprobate prin Ordinul MECC nr. 1069/2020