Serviciul de Asistență Psiho-pedagogică – CPSP

Serviciul de Asistență Psiho-pedagogică

Scopul: Acordarea asistenței psiho-pedagogice copilului și familiei acestuia.

Obiective:

– Evaluarea complexă a dezvoltării copilului și identificarea necesităților acestuia.

– Stabilirea CES și elaborarea raportului cu formularea concluziilor, recomandărilor privind măsurile de intervenţie şi serviciile de suport pentru incluziunea educaţională;

– Determinarea formelor de incluziune a copilului în activități educaționale la nivel de clasă și instituție;

– Oferirea asistenţei metodologice cadrelor didactice și tuturor actorilor educaționali.