Serviciul psihologic – CPSP

Serviciul psihologic

Scopul: Asigurarea dezvoltării armonioase a personalității copilului, eleborarea traseului educațional, familial și social.

Obiective:

– Depistarea timpurie a particularităților copilului care pot cauza apariția dificultăților, lacunelor în dezvoltarea intelectuală și comportamentală a copilului;

– Formarea deprinderilor de gestiune a emoțiilor și de menținere a echilibrului comportamental;

– Realizarea consilierilor individuale (în grup) cu elevii care întîmpină dificultăți de instruire, dezvoltare, autodeterminare, de interrelaționare cu adulții și semenii, autoeducație etc;

– Antrenarea gîndirii pozitive și a motivației școlare.